ROC Almelo

De architect noemt het een groundscraper, een groot gebouw dat zich moeiteloos in zijn omgeving past. Lager waar het moet aansluiten op bestaande bebouwing, hoger waar plannen op hoogbouw wijzen. Een expressief gebouw, niet in de laatste plaats door de opvallende overstekken en de felgekleurde bakstenen gevel. De opvallende, verticaal geplaatste bakstenen gevels zorgen ervoor dat het een gebouw is waar je niet omheen kan. Doordat de stenen min of meer uitsteken ontstaat een extra levendige gevel. Hiervoor zijn LeeBrick en LeeFrame technieken toegepast. Het gebouw bestaat uit drie vleugels die in de hoeken met elkaar verbonden zijn. Het atrium heeft een overkapping die alleen op de drie gebouwdelen steunt en bestaat uit een staalconstructie met twee doorzichtige lagen kunststof foliemateriaal, die door een continue luchtstroom een zwevend luchtkussen vormen. In de winter is dat warme lucht en in de zomer koele. Deze constructie is ook tussen de gebouwdelen als gevel toegepast.

  • ROC Almelo
  • Royal Haskoning Amsterdam
  • Leebo Dak- en GevelTechniek

Meer van dit

Cultureel centrum Eemplein

Een dak geïnspireerd op het schild van Sint-Joris, die is afgebeeld in het wapenschild van Amersfoo...

Lees meer

Stadhuis Zoetermeer

Champagne, witgoud en zandsteen zijn de beiges die model stonden voor de metallic kleur van de gevel...

Lees meer

Brugbedieningscentrale Heerhugowaard

Mocht het verblijf op de huidige plek toch tijdelijk zijn: het complex kan in een handomdraai tot op...

Lees meer